Verbeter je uitspraak – 5 punten waarop je je Engels kunt verbeteren

uitspraak Engels verbeteren

Verbeter je uitspraak - 5 punten waarop je je Engels kunt verbeteren

Je bent best tevreden over de vooruitgang die je de laatste tijd geboekt hebt maar toch ben je op zoek naar tips om je Engels te verbeteren. Hoe kun je nu je uitspraak verbeteren en nog beter Engels spreken. Zoek niet verder en gebruik deze tips. Je zult zien dat je uitspraak direct verbetert.
1       Het verschil tussen een hard of zacht uitgesproken [g] of [c]
Letter g (hard of zacht) Een zachte [g] -> gevolgd door [y[, [i], [e] gypsy             gel                  ginger            gentle general         gym                giant              danger Een harde [g] -> gevolgd door [a], [o], [u] goat               goblet            gas                 dragon goose            gutter             gather                       game Letter c (hard of zacht) Een zachte [c] -> gevolgd door [y], [i], [e] circus             cycle              braces           rice citizen            circle              juice               voice Een harde [c] -> gevolgd door [a], [o], [u] candle           cuddle           caring            corn cave              curly               comedy        castle
2       Th sound
three              thought          thumb            birthday         bath               think Om de goede klank te pakken te hebben doe je het puntje van je tong tussen je voortanden en blaas je lucht naar buiten. De klank die je dan vervolgens maakt is precies de goede. En onthoud ook hier weer als je denk dat je overdrijft, ben je op de goede weg om correct Engels te spreken. Het is geen [d] [f] [v]. Vergelijk de volgende woorden met elkaar: three – tree               birth – bird                 think – sink     thumb – dumb  Oefen met deze tong twister I thought a thought but the thought I thought I thought was not the thought I thought I thought
3       “Schwa” sound
De “schwa” klank is een korte en zwakke klank die voorkomt in woorden met twee of meer lettergrepen. Hij is meestal te vinden in de lettergreep waar geen klemtoon op ligt in woorden met 2 lettergrepen. De klank van de niet-beklemtoonde lettergreep is zacht uitgesproken en noemen we een “schwa”. Hij klinkt vaak meer als een “uh” als je hem uitspreekt en kan meerdere schrijfwijzen hebben. London          together        button                       England         cousin            about
4       Stille “e”
cut-cute        cod-code     hat-hate        hop-hope      win-wine De stille “e” vertelt ons hoe we andere letters in een woord uitspreken, het helpt bijvoorbeeld met uitspraak. Een stille “e” aan het eind van een woord met 1 of 2 lettergrepen vertelt je om een lange klinker te gebruiken voor de eerder genoemde klinkers in het woord. De stille “e” geeft ook aan wanneer je een zachter klinkende medeklinker moet gebruiken in sommige woorden. Vergelijk “grace” en “age” met “cat” en “go” De stille “e” geeft de indicatie dat je de omringende medeklinkers zachter moet uitspreken. Soms is een stille “e” nodig aan het eind van een woord om een lettergreep te maken. Iedere (zonder uitzonderingen en dat is bijzonder in het Engels) lettergreep heeft een klinker nodig. Door het toe te voegen van een “e” zorg je ervoor dat dus elk woord deze regel volgt. Zonder de stille “e” zou bijvoorbeeld het woord handle (han-dle) de regel breken.
5       Uitspraak van de “r”
repeat           murderer       red De “r” wordt in tegenstelling tot het Nederlands niet uitgesproken. Een rollende “r” is helemaal uit ten boze en de enige die een mooie rollende “r” kunnen en mogen maken zijn de Schotten.
[caption id="attachment_84" align="alignnone" width="212"]Hoe breng je je Engels naar een hoger niveau Engels voor Dyslecten ebook[/caption] Geïnspireerd? Abonneer je gratis op Inspiration – Iedereen kan Engels leren, het tweewekelijkse eZine met makkelijk toepasbare tips. Schrijf je hier in! Als bonus ontvang je het e-book “Engels voor Dyslecten”.
Carolien Poels - Getting Ahead Carolien Poels Carolien Poels is lerares Engels en gepassioneerd in het begeleiden van mensen met dyslexie. Als lerares raakte ze geïnteresseerd in het waarom sommige mensen meer dan gemiddelde moeite hadden met het leren Engels. Ze heeft zich daarom gespecialiseerd in beelddenken en dyslexie en helpt bij het aanleren van spelling en het doorgronden van de grammatica.
Wil je dit verhaal gebruiken? Geen probleem, zolang je dit artikel maar overneemt met een werkende link naar mijn website met de tekst: Door Carolien Poels van Getting Ahead – Engels Beelddenken Dyslexie Effectief leren. Ga naar www.gettingahead.nl voor meer informatie. Voor meer informatie, mail je naar carolienpoels@gettingahead.nl of bel je naar 06-41391836. Neem contact op als ook jij Engels wilt leren.

Lees verder

Help! Hoe spel ik dit?

spelling

Help! Hoe spel ik dat?

Wie kent het niet? Je leert allerlei nieuwe woorden maar die spelling is iedere keer weer een probleem. Of je twijfelt ineens over de spelling van een woord. Hoe spel ik dat ook al weer? Neem deze spellingregels door en je hoeft nooit meer te twijfelen over de spelling.
 

Spelling regel 1: Na korte klinker, verdubbel je de medeklinker

drop - dropped             admit - admitted big - bigger                   hot - hotter   Korte klinker klanken                                   Lange klinker klanken A         hat, back, sad, apple, fast                         A         lake, make, cake,                                                                                                 mail, table E         bed, elephant, spell, red, best                 E          ear, eat, feel, real,                                                                                               meal I          fish, finish, chips, it                                 I          ice, idea, five, island O         dog, hot, stop, lost, shop                          O         open, old, boat,                                                                                                   snow, nose U         umbrella, under, fun, up, tub                   U         music, tube, huge,                                                                                             cute, glue We verdubbelen nooit de k, w, x, y, z  

Spelling regel 2: Voeg -es toe aan woorden met -s klank

Woorden met [s], [ss], [sh], [ch], [x], [z] kiss      à kisses          watch à watches               box     à boxes         dress   à dresses  

Spelling regel 3: Verandert de y - i of niet?

De [y] wordt een i als er een medeklinker voor staat:   study - studies De [y] blijft een y als er een klinker voorstaat:                key - keys  

Spelling regel 4: Stomme [e]

We spreken de [e] niet uit aan het eind van een woord little                             hate                           make                         late joke                             take                            like                            pebble Die [e] vervalt als er -ing achteraan komt move - moving      race - racing        taste - tasting       chase - chasing  

Spelling regel 5: ‘s bij bezit – enkelvoud -

Eindigend op [s]                                 Niet eindigend op [s] actress - actress’s role                     bird - bird’s cage  

Spelling regel 6: s’ bij bezit – meervoud -

Eindigend op [s]                                 Niet eindigend op [s] friends - friends party                    children - children’s toys  

Spelling regel 7: Hoofdletters

Bij namen van personen, merken, plaatsen of landen Brisbane                                 I Luke                                       Australia  

Spelling regel 8: Volgorde ie - ei

[i] voor [e] behalve achter [c]  believe                      relieve                        receipt deceit                        ceiling                        ancient  

Spelling regel 9: Prefixes

Voorvoegsels worden voor woorden geplaatst om nieuwe woorden te vormen remove                     impossible                 preview                     misspell reheat                       improper                    preheat                     misbehave  

Spelling regel 10: Suffixes

Achtervoegsels worden aan het eind van woorden om nieuwe woorden te vormen beautiful                    fearless                      acceptable              happiness                 colourful                  worthless                 capable                    kindness
[caption id="attachment_84" align="alignnone" width="212"]Hoe breng je je Engels naar een hoger niveau Engels voor Dyslecten ebook[/caption] Geïnspireerd? Abonneer je gratis op Inspiration – Iedereen kan Engels leren, het tweewekelijkse eZine met makkelijk toepasbare tips. Schrijf je hier in! Als bonus ontvang je het e-book “Engels voor Dyslecten”.
[caption id="attachment_5" align="alignnone" width="225"]Carolien Poels - Getting Ahead Carolien Poels[/caption] Carolien Poels is lerares Engels en gepassioneerd in het begeleiden van mensen met dyslexie. Als lerares raakte ze geïnteresseerd in het waarom sommige mensen meer dan gemiddelde moeite hadden met het leren Engels. Ze heeft zich daarom gespecialiseerd in beelddenken en dyslexie en helpt bij het aanleren van spelling en het doorgronden van de grammatica.  
  Wil je dit verhaal gebruiken? Geen probleem, zolang je dit artikel maar overneemt met een werkende link naar mijn website met de tekst: Door Carolien Poels van Getting Ahead – Engels Beelddenken Dyslexie Effectief leren. Ga naar www.gettingahead.nl voor meer informatie. Voor meer informatie, mail je naar carolienpoels@gettingahead.nl of bel je naar 06-41391836. Neem contact op als ook jij Engels wilt leren.

Lees verder
Sluit Menu