To stress or not to stress – that is the question

klemtoon leggen

To stress or not to stress? That is the question

Je moet duidelijk spreken om begrepen te worden. Een verkeerd geplaatste klemtoon of helemaal geen kan net zo veel misverstanden veroorzaken als verkeerd woordgebruik. Een goed gebruik van de klemtoon is geen optie maar een verplicht onderdeel van de taal.
Waarom is beklemtoning belangrijk?
Het gebruik van beklemtoning wordt niet gebruikt in elke taal. In sommige talen zoals bijvoorbeeld Japans en Frans worden woorden uitgesproken met dezelfde klemtoon ~ eq-ual / em-pha-sis. Maar in andere talen, het Engels bijvoorbeeld, is het gebruik van de klemtoon gebruikelijk. De klemtoon is niet een optie die je kunt toepassen en toevoegen aan de taal wanneer je dat wilt. Het is onderdeel van de taal! Gevorderde sprekers gebruiken dit om sneller en met meer precisie te kunnen communiceren. Als je bijvoorbeeld een woord niet goed verstaan hebt, is het nog steeds te begrijpen als je luistert naar de positie van de klemtoon. Denk maar eens aan PHOtograph and phoTOgrapher. Als je je nu bedenkt dat je spreekt met iemand met een hele slechte verbinding. Je kunt weten over welk woord het gaat als je enkel de eerste twee lettergrepen hebt gehoord en door te luisteren naar de klemtoon op de eerste of de tweede lettergreep weet je of het gaat over het item of over de persoon. In het Engels zeggen we dus niet elke lettergreep met dezelfde kracht. We benadrukken maar een lettergreep. We zeggen een lettergreep luid en duidelijk en alle andere lettergrepen zacht. Een gevorderde spreker luistert alleen naar de beklemtoonde lettergrepen en niet naar de zwakke lettergrepen. Als je het gaat toepassen in je taalgebruik, zal je gelijk en automatisch je begrip en uitspraak verbeteren. Probeer dit te horen in elke individueel woord elke keer als je luistert naar het Engels – op de radio, in films of op tv bijvoorbeeld. Je eerste stap is om ze te horen en te herkennen. Daarna kun je ze gaan toepassen.
1 De klemtoon in een woord (word stress)
Er zijn twee simpele regels voor het gebruik van beklemtoning. 1.            Een woord heeft maar een x een klemtoon.  2.            We kunnen alleen klinkers van klemtonen voorzien. Dit is enkel een handleiding van regels maar aangezien er veel uitzonderingen zijn is het beter om te luisteren naar de muziek van de taal dan te krampachtig vast te houden aan de regels. Schrijf dus altijd naast de betekenis ook de uitspraak op in je “nieuwe woorden boekje”. A.           Klemtoon op de eerste lettergreep 2-lettergrepige zelfstandige naamwoorden:     PREsent -  EXport 2-lettergrepige bijvoeglijke naamwoorden:      SLENder - HAppy B.            Klemtoon op de laatste lettergreep 2-lettergrepige werkwoorden:                          preSENT – exPORT C.           Klemtoon om de voorlaatste lettergreep Woorden eindigend op -ic :                 GRAphic – geoGRAphic - geoLOgic Woorden eindigend op -ion :              teleVIsion - reveLAtion D.        Klemtoon op de derde lettergreep van achter. Woorden eindigend op                                         deMOcracy – dependiBIlity -cy, -ty, -phy and -gy :                                         phoTOgraphy – geOlogy Woorden eindigend op -al :                                 CRItical – geoLOgical E.         Samengestelde woorden Samengestelde zelfstandige naamwoorden:           BLACKbird - GREENhouse Klemtoon op de eerste lettergreep Samengestelde bijvoeglijke naamwoorden:           bad-TEMpered Klemtoon op de eerste lettergreep Samengestelde werkwoorden:                              underSTAND - overFLOW Klemtoon op de laatste lettergreep
2  De klemtoon binnen een zin (sentence stress)
De nadruk die je legt op een woord binnen een zin is de muziek van gesproken Engels. Deze nadruk geeft je Engelse zin ritme. Je kunt de hele betekenis van de zin veranderen door de nadruk ergens anders te leggen.  Je kunt op deze manier nuances aanbrengen. Kijk maar eens naar deze zin en vergelijk de verschillende betekenis doordat de klemtoon verschuift. I love your mother’s cooking I love your mother’s cooking I love your mother’s cooking I love your mother’s cooking I love your mother’s cooking
Geïnspireerd? Abonneer je gratis op Inspiration – Iedereen kan Engels leren, het tweewekelijkse eZine met makkelijk toepasbare tips. Schrijf je hier in! [caption id="attachment_84" align="alignnone" width="212"]Hoe breng je je Engels naar een hoger niveau Engels voor Dyslecten ebook[/caption] Als bonus ontvang je het e-book “Engels voor Dyslecten”.
[caption id="attachment_5" align="alignnone" width="225"]Carolien Poels - Getting Ahead Carolien Poels[/caption] Carolien Poels is lerares Engels en gepassioneerd in het begeleiden van mensen met dyslexie. Als lerares raakte ze geïnteresseerd in het waarom sommige mensen meer dan gemiddelde moeite hadden met het leren Engels. Ze heeft zich daarom gespecialiseerd in beelddenken en dyslexie en helpt bij het aanleren van spelling en het doorgronden van de grammatica.
Wil je dit verhaal gebruiken? Geen probleem, zolang je dit artikel maar overneemt met een werkende link naar mijn website met de tekst: Door Carolien Poels van Getting Ahead – Engels Beelddenken Dyslexie Effectief leren. Ga naar www.gettingahead.nl voor meer informatie. Voor meer informatie, mail je naar carolienpoels@gettingahead.nl of bel je naar 06-41391836. Neem contact op als ook jij Engels wilt leren.

Lees verder

Verbeter je uitspraak – 5 punten waarop je je Engels kunt verbeteren

uitspraak Engels verbeteren

Verbeter je uitspraak - 5 punten waarop je je Engels kunt verbeteren

Je bent best tevreden over de vooruitgang die je de laatste tijd geboekt hebt maar toch ben je op zoek naar tips om je Engels te verbeteren. Hoe kun je nu je uitspraak verbeteren en nog beter Engels spreken. Zoek niet verder en gebruik deze tips. Je zult zien dat je uitspraak direct verbetert.
1       Het verschil tussen een hard of zacht uitgesproken [g] of [c]
Letter g (hard of zacht) Een zachte [g] -> gevolgd door [y[, [i], [e] gypsy             gel                  ginger            gentle general         gym                giant              danger Een harde [g] -> gevolgd door [a], [o], [u] goat               goblet            gas                 dragon goose            gutter             gather                       game Letter c (hard of zacht) Een zachte [c] -> gevolgd door [y], [i], [e] circus             cycle              braces           rice citizen            circle              juice               voice Een harde [c] -> gevolgd door [a], [o], [u] candle           cuddle           caring            corn cave              curly               comedy        castle
2       Th sound
three              thought          thumb            birthday         bath               think Om de goede klank te pakken te hebben doe je het puntje van je tong tussen je voortanden en blaas je lucht naar buiten. De klank die je dan vervolgens maakt is precies de goede. En onthoud ook hier weer als je denk dat je overdrijft, ben je op de goede weg om correct Engels te spreken. Het is geen [d] [f] [v]. Vergelijk de volgende woorden met elkaar: three – tree               birth – bird                 think – sink     thumb – dumb  Oefen met deze tong twister I thought a thought but the thought I thought I thought was not the thought I thought I thought
3       “Schwa” sound
De “schwa” klank is een korte en zwakke klank die voorkomt in woorden met twee of meer lettergrepen. Hij is meestal te vinden in de lettergreep waar geen klemtoon op ligt in woorden met 2 lettergrepen. De klank van de niet-beklemtoonde lettergreep is zacht uitgesproken en noemen we een “schwa”. Hij klinkt vaak meer als een “uh” als je hem uitspreekt en kan meerdere schrijfwijzen hebben. London          together        button                       England         cousin            about
4       Stille “e”
cut-cute        cod-code     hat-hate        hop-hope      win-wine De stille “e” vertelt ons hoe we andere letters in een woord uitspreken, het helpt bijvoorbeeld met uitspraak. Een stille “e” aan het eind van een woord met 1 of 2 lettergrepen vertelt je om een lange klinker te gebruiken voor de eerder genoemde klinkers in het woord. De stille “e” geeft ook aan wanneer je een zachter klinkende medeklinker moet gebruiken in sommige woorden. Vergelijk “grace” en “age” met “cat” en “go” De stille “e” geeft de indicatie dat je de omringende medeklinkers zachter moet uitspreken. Soms is een stille “e” nodig aan het eind van een woord om een lettergreep te maken. Iedere (zonder uitzonderingen en dat is bijzonder in het Engels) lettergreep heeft een klinker nodig. Door het toe te voegen van een “e” zorg je ervoor dat dus elk woord deze regel volgt. Zonder de stille “e” zou bijvoorbeeld het woord handle (han-dle) de regel breken.
5       Uitspraak van de “r”
repeat           murderer       red De “r” wordt in tegenstelling tot het Nederlands niet uitgesproken. Een rollende “r” is helemaal uit ten boze en de enige die een mooie rollende “r” kunnen en mogen maken zijn de Schotten.
[caption id="attachment_84" align="alignnone" width="212"]Hoe breng je je Engels naar een hoger niveau Engels voor Dyslecten ebook[/caption] Geïnspireerd? Abonneer je gratis op Inspiration – Iedereen kan Engels leren, het tweewekelijkse eZine met makkelijk toepasbare tips. Schrijf je hier in! Als bonus ontvang je het e-book “Engels voor Dyslecten”.
Carolien Poels - Getting Ahead Carolien Poels Carolien Poels is lerares Engels en gepassioneerd in het begeleiden van mensen met dyslexie. Als lerares raakte ze geïnteresseerd in het waarom sommige mensen meer dan gemiddelde moeite hadden met het leren Engels. Ze heeft zich daarom gespecialiseerd in beelddenken en dyslexie en helpt bij het aanleren van spelling en het doorgronden van de grammatica.
Wil je dit verhaal gebruiken? Geen probleem, zolang je dit artikel maar overneemt met een werkende link naar mijn website met de tekst: Door Carolien Poels van Getting Ahead – Engels Beelddenken Dyslexie Effectief leren. Ga naar www.gettingahead.nl voor meer informatie. Voor meer informatie, mail je naar carolienpoels@gettingahead.nl of bel je naar 06-41391836. Neem contact op als ook jij Engels wilt leren.

Lees verder

Help! Hoe spel ik dit?

spelling

Help! Hoe spel ik dat?

Wie kent het niet? Je leert allerlei nieuwe woorden maar die spelling is iedere keer weer een probleem. Of je twijfelt ineens over de spelling van een woord. Hoe spel ik dat ook al weer? Neem deze spellingregels door en je hoeft nooit meer te twijfelen over de spelling.
 

Spelling regel 1: Na korte klinker, verdubbel je de medeklinker

drop - dropped             admit - admitted big - bigger                   hot - hotter   Korte klinker klanken                                   Lange klinker klanken A         hat, back, sad, apple, fast                         A         lake, make, cake,                                                                                                 mail, table E         bed, elephant, spell, red, best                 E          ear, eat, feel, real,                                                                                               meal I          fish, finish, chips, it                                 I          ice, idea, five, island O         dog, hot, stop, lost, shop                          O         open, old, boat,                                                                                                   snow, nose U         umbrella, under, fun, up, tub                   U         music, tube, huge,                                                                                             cute, glue We verdubbelen nooit de k, w, x, y, z  

Spelling regel 2: Voeg -es toe aan woorden met -s klank

Woorden met [s], [ss], [sh], [ch], [x], [z] kiss      à kisses          watch à watches               box     à boxes         dress   à dresses  

Spelling regel 3: Verandert de y - i of niet?

De [y] wordt een i als er een medeklinker voor staat:   study - studies De [y] blijft een y als er een klinker voorstaat:                key - keys  

Spelling regel 4: Stomme [e]

We spreken de [e] niet uit aan het eind van een woord little                             hate                           make                         late joke                             take                            like                            pebble Die [e] vervalt als er -ing achteraan komt move - moving      race - racing        taste - tasting       chase - chasing  

Spelling regel 5: ‘s bij bezit – enkelvoud -

Eindigend op [s]                                 Niet eindigend op [s] actress - actress’s role                     bird - bird’s cage  

Spelling regel 6: s’ bij bezit – meervoud -

Eindigend op [s]                                 Niet eindigend op [s] friends - friends party                    children - children’s toys  

Spelling regel 7: Hoofdletters

Bij namen van personen, merken, plaatsen of landen Brisbane                                 I Luke                                       Australia  

Spelling regel 8: Volgorde ie - ei

[i] voor [e] behalve achter [c]  believe                      relieve                        receipt deceit                        ceiling                        ancient  

Spelling regel 9: Prefixes

Voorvoegsels worden voor woorden geplaatst om nieuwe woorden te vormen remove                     impossible                 preview                     misspell reheat                       improper                    preheat                     misbehave  

Spelling regel 10: Suffixes

Achtervoegsels worden aan het eind van woorden om nieuwe woorden te vormen beautiful                    fearless                      acceptable              happiness                 colourful                  worthless                 capable                    kindness
[caption id="attachment_84" align="alignnone" width="212"]Hoe breng je je Engels naar een hoger niveau Engels voor Dyslecten ebook[/caption] Geïnspireerd? Abonneer je gratis op Inspiration – Iedereen kan Engels leren, het tweewekelijkse eZine met makkelijk toepasbare tips. Schrijf je hier in! Als bonus ontvang je het e-book “Engels voor Dyslecten”.
[caption id="attachment_5" align="alignnone" width="225"]Carolien Poels - Getting Ahead Carolien Poels[/caption] Carolien Poels is lerares Engels en gepassioneerd in het begeleiden van mensen met dyslexie. Als lerares raakte ze geïnteresseerd in het waarom sommige mensen meer dan gemiddelde moeite hadden met het leren Engels. Ze heeft zich daarom gespecialiseerd in beelddenken en dyslexie en helpt bij het aanleren van spelling en het doorgronden van de grammatica.  
  Wil je dit verhaal gebruiken? Geen probleem, zolang je dit artikel maar overneemt met een werkende link naar mijn website met de tekst: Door Carolien Poels van Getting Ahead – Engels Beelddenken Dyslexie Effectief leren. Ga naar www.gettingahead.nl voor meer informatie. Voor meer informatie, mail je naar carolienpoels@gettingahead.nl of bel je naar 06-41391836. Neem contact op als ook jij Engels wilt leren.

Lees verder

Deze fouten ga jij niet meer maken

fouten maken in Engels

Deze fouten ga jij niet meer maken

Er zijn soms woorden waar je gewoon over blijft twijfelen. Woorden die leerlingen van elk niveau lastig blijven vinden. Dit is niet omdat de woorden zo moeilijk zijn maar omdat ze zo op elkaar lijken dus haalt je ze makkelijk door elkaar. Het kan zijn dat je al een aardig niveau hebt bereikt maar niet meer zeker weet hoe het ook al weer zat. Of je bent nog niet zo lang bezig en deze woorden zorgen iedere keer weer voor verwarring. Deze keer gaan we het hebben over een 10-tal woorden die op elkaar lijken maar iets anders betekenen. Deze fouten ga jij dus vanaf vandaag niet meer maken.
1. it’s or its
It’s is de samenvoeging van it is of it has en betekent het is It is beautiful weather outside It has been a sunny day today Its is een bezittelijk voornaamwoord en verwijst naar dingen of dieren. The car tipped on its side We are looking at an elephant drinking its water from the river
2. two, too or to
Two is een getal There are two cupcakes on the table (for me of course) Too betekent ook, iets dat ook voor jou geldt of te (veel) I love chocolate brownies too! I ate too many strawberry cheesecakes (onthoud deze zin goed, je weet nooit wanneer hij van pas komt.... ) 
3. than or then
Than wordt gebruikt voor vergelijkingen en betekent bijvoorbeeld beter dan, slechter dan, groter dan, kleiner dan, slimmer dan, dommer dan…. He is funnier than his brother Then is voor tijdsbepalingen met vertalingen als toen, daarna, vervolgens etc. Het kan zijn dat je het hebt over een aantal gebeurtenissen die achter elkaar plaatsvinden of je geeft iemand instructies die na elkaar moeten worden uitgevoerd. I came home and then I went to the cinema First you cut the onions and then you mix them with the cheese
4. there, their or they’re / where, were or we’re
There betekent in het Nederlands daar of er. There are three dogs in the garden Has he ever been there? Their is een bezittelijk voornaamwoord en betekent hun They were talking about their holiday plans They’re is een samenvoeging van they are een betekent zij zijn They’re travelling through Africa at the moment.  Oftewel: They’re over there in their house Where betekent waar in het Nederlands en wordt als volgt gebruikt: Where is the toilet? Were is de verleden tijd van to be (zijn) en betekent waren There were three bears close to our tent We’re is een samenvoeging van we are en betekent wij zijn We’re going to Ibiza! We’re teachers
5. with, which or witch
With betekent met I went shopping with one of my friends Which betekent die, dat of welke Oh, which one? The shop, which is owned by my dear friend, is very popular Witch betekent heks Which witch did you like best?  
6. much of many / few or less
Much betekent veel en wordt gebruikt in combinatie met zelfstandig naamwoorden die je niet kunt tellen I had much wine the other day I don’t have much time to finish the project Many betekent ook veel maar wordt gebruikt in combinatie met zelfstandige naamwoorden die je wel kunt tellen I had many glasses of wine the other day Many minutes passed before he said something Little betekent weinig is voor niet-telbare woorden Little time is left Few betekent ook weinig maar is voor telbare woorden I invited only a few friends
7. some or any
Any wordt gebruikt in ontkennende zinnen en vragen Are there any questions? No, I don’t have any questions Some wordt gebruikt in bevestigende zinnen Yes, I have some questions Echter, als je iets aanbiedt zeg je Would you like some tea? En als je naar alle waarschijnlijkheid “ja” als antwoord op je vraag krijgt, is het ook some
8. who’s, whose or who, whom
Who’s staat voor who is or who has en betekent wie is of wie heeft Who’s that? That is Jack Who’s made this drawing? It is beautiful  Whose is een bezittelijk voornaamwoord en betekent wiens of van wie Whose bag is this? Who is het onderwerp van de zin Who is Mr Bean? Whom is het lijdend voorwerp of meewerkend voorwerp van de zin Mr Bean, whom I met in the supermarket is really funny
9. if or when
Het verschil tussen if en when is vrij cruciaal. In een zakelijk context bijvoorbeeld kom je veel zekerder over als je zegt: When we sign the contract Vergelijk het maar eens met If we sign the contract Zeg alsjeblieft nooit, if I come back from the toilet…… Bij if moet er namelijk aan een voorwaarde worden voldaan om tot een bepaald resultaat te komen en betekent als, op voorwaarde dat, mits en when wordt vertaald als wanneer of toen
10. your or you’re
Your is een bezittelijk voornaamwoord en wordt vertaald als jouw, uw of jullie Are these your shoes? You’re is een samenvoeging van you are en staat voor jij bent You are the best! Met de bovengenoemde verschillen ben jij nu voorbereid en zal je deze veelgemaakte fouten nu niet meer maken.  Veel succes!
[caption id="attachment_84" align="alignnone" width="212"]Hoe breng je je Engels naar een hoger niveau Engels voor Dyslecten ebook[/caption] Geïnspireerd? Abonneer je gratis op Inspiration – Iedereen kan Engels leren, het tweewekelijkse eZine met makkelijk toepasbare tips. Schrijf je hier in! Als bonus ontvang je het e-book “Engels voor Dyslecten”.
[caption id="attachment_5" align="alignnone" width="225"]Carolien Poels - Getting Ahead Carolien Poels[/caption] Carolien Poels is lerares Engels en gepassioneerd in het begeleiden van mensen met dyslexie. Als lerares raakte ze geïnteresseerd in het waarom sommige mensen meer dan gemiddelde moeite hadden met het leren Engels. Ze heeft zich daarom gespecialiseerd in beelddenken en dyslexie en helpt bij het aanleren van spelling en het doorgronden van de grammatica.  
Wil je dit verhaal gebruiken? Geen probleem, zolang je dit artikel maar overneemt met een werkende link naar mijn website met de tekst: Door Carolien Poels van Getting Ahead – Engels Beelddenken Dyslexie Effectief leren. Ga naar www.gettingahead.nl voor meer informatie. Voor meer informatie, mail je naar carolienpoels@gettingahead.nl of bel je naar 06-41391836. Neem contact op als ook jij Engels wilt leren.

Lees verder

Hoe breng je je Engels naar een hoger niveau?

Hoe breng je je Engels naar een hoger niveau?

Hoe breng je je Engels naar een hoger niveau?

1.Hoeveel woorden moet ik kennen?
Om jezelf goed verstaanbaar te maken, je ideeën over te kunnen brengen en op jouw beurt een native speaker goed te kunnen volgen is een goede woordenschat essentieel. Uit hoeveel woorden bestaat de woordenschat van een native speaker eigenlijk? Je moet dan onderscheid maken in de actieve woordenschat en de passieve woordenschat. De actieve woordenschat van een gemiddeld persoon ligt tussen de 13.000-20.000 afhankelijk van het opleidingsniveau. Dit zijn woorden die zo kunnen worden toegepast uit het geheugen. De passieve woordenschat bestaat uit 40.000 woorden, we hebben het dan over woorden die herkend worden maar niet zelf gebruikt worden. Het moet niet jouw doel worden om 20.000 woorden te gaan leren want een native Engels persoon heeft hier zo’n 20 jaar over gedaan. Bedenk je hierbij ook dat niet alle woorden even nuttig zijn om te weten. Voor een gesprek over dagelijkse, algemene onderwerpen zijn 2000 veelgebruikte woorden al voldoende. Een eenvoudige tekst over een toegankelijk thema vereist tussen de 4000-5000 woorden. Maar als je meer complexere documenten, wetenschappelijke boeken of studieboeken wilt besturen heb je ongeveer 10.000 woorden nodig. Het aantal vereiste woorden hangt dus af van het doel waarvoor je Engels wilt leren. Je moet je ook realiseren dat een goede woordenschat slechts een onderdeel is van goed Engels. Vergeet daarnaast niet je vaardigheden te vergroten op het gebied van bijvoorbeeld grammatica, uitspraak en intonatie.
2. Taalvaardigheid – Word families
Om je kennis van Engels te vergroten moet je gebruik kunnen maken van de verschillende vormen uit een woord familie. In een artikel heb ik uitgelegd dat het gebruik van synoniemen en antoniemen een manier is om je taalvaardigheid te tonen. Nu laat ik zien dat je de varianten van een woord familie ook kan gebruiken met hetzelfde doel. Kijk eens naar compete – competition – competitive. He is a competitive person. He competes in a competition.
Taalvaardigheid – Prefixes en Suffixes
De kennis van prefixes en suffixes (oftewel voor- en achtervoegsels) is een derde manier om Engels te gebruiken op een gevorderd niveau. Prefixes zijn lettergrepen aan het begin van een woord die een nieuw woord creëren. Vb. irregular, disagree. Suffixen zijn lettergrepen aan het eind van een woord. Vb. persuasion, acknowledgement. Kennis van voor- en achtervoegsels kan je ook helpen in het ontcijferen van onbekende woorden. Grijp niet gelijk naar een woordenboek maar probeer de betekenis te herleiden aan de hand van delen uit het woord dat je al wel weet.
3. Informeel – Formeel
Bij het leren van woorden moet je je bewust zijn van het verschil tussen informele woorden en formele woorden. Je kunt zo alsnog de plank volledig misslaan als je een woord in de verkeerde context gebruikt. Leer daarom woorden altijd in een hele zin zodat je ze niet alleen makkelijker onthoudt maar je ook altijd het goede woord in de correcte situatie gebruikt.
4. Present Continuous vs Present Simple
Het verschil tussen de Present Continuous en de Present Simple is kort gezegd het verschil tussen tijdelijk en permanent. Als helpdesk medewerker is het dus niet handig om te zeggen “We have problems with our website” want dan zeg je dat dit een permanente situatie is waar niets aan te doen is. Terwijl “We are experiencing problems with our website” aangeeft dat het een situatie is van tijdelijke aard waar aan gewerkt wordt.
5. Past Simple vs Present Perfect
Dit onderscheid is vooral voor Nederlandse studenten erg lastig omdat het zo anders gebruikt wordt in de moedertaal. De Past Simple in het Engels geeft aan dat het gegeven afgerond en afgesloten is. Vb. I lived in Johannesburg 15 years ago. Terwijl de Present Perfect aangeeft dat iets nog bezig is of een effect heeft op het heden. Het wordt vaak gebruikt voor opgedane vaardigheden of ervaringen. Vb. I have lived in Johannesburg.
[caption id="attachment_84" align="alignnone" width="212"]Engels voor Dyslecten ebook Engels voor Dyslecten ebook[/caption] Geïnspireerd? Abonneer je gratis op Inspiration – Iedereen kan Engels leren, het tweewekelijkse eZine met makkelijk toepasbare tips. Schrijf je hier in! Als bonus ontvang je het e-book “Engels voor Dyslecten”.
[caption id="attachment_5" align="alignnone" width="225"]Carolien Poels - Getting Ahead Carolien Poels[/caption] Carolien Poels is lerares Engels en gepassioneerd in het begeleiden van mensen met dyslexie. Als lerares raakte ze geïnteresseerd in het waarom sommige mensen meer dan gemiddelde moeite hadden met het leren Engels. Ze heeft zich daarom gespecialiseerd in beelddenken en dyslexie en helpt bij het aanleren van spelling en het doorgronden van de grammatica.  
Wil je dit verhaal gebruiken? Geen probleem, zolang je dit artikel maar overneemt met een werkende link naar mijn website met de tekst: Door Carolien Poels van Getting Ahead – Engels Beelddenken Dyslexie Effectief leren. Ga naar www.gettingahead.nl voor meer informatie. Voor meer informatie, mail je naar carolienpoels@gettingahead.nl of bel je naar 06-41391836. Neem contact op als ook jij Engels wilt leren.

Lees verder

“The three points are inside” – Test je voetbal vocabulaire

engels voetbal vocabulaire

“The three points are inside” – Test je voetbal vocabulaire

Afgelopen week is het Europees Kampioenschap voetbal begonnen. Voor een paar weken hebben heel veel mensen het over doelpunten, winnen, verliezen, statistieken en de al dan niet terechte beslissingen van de scheidsrechter. Ook al doet er maar een Nederlander mee, het blijft een grote show waar veel mensen over praten. Laten we eens kijken hoeveel voetbal vocabulaire jij al kent.
Kies het juiste antwoord. Meerdere antwoorden zijn mogelijk soms. Welke statement is correct?
 • a. football is Brits
 • b. soccer is Brits
 • c. football is Amerikaans
 • d. soccer is Amerikaans
Hoe heet de enige Nederlander die meedoet aan het EK 2016?
 • a. Rafael vd Vaart
 • b. Piet Jansen
 • c. Bjorn Kuipers
 • d. Louis van Gaal
Hoe zeg je elftal in het Engels?
 • a. the league
 • b. the mannschaft
 • c. the team
 • d. the eleven
Wat is een voetbalveld in het Engels?
 • a. the football pitch
 • b. the football field
 • c. the soccer field
 • d. the grass
Noem 4 posities in een elftal.
 • a. the goal keeper
 • b. the defender
 • c. the striker
 • d. the midfielder
Hoe noem je een overtreding?
 • a. foul
 • b. fault
 • c. mistake
 • d. attack
Hoe noemen we buitenspel?
 • a. out of the game
 • b. outside
 • c. not in the game
 • d. offside
Hoe noem je de middenstip?
 • a. the centre-spot
 • b. the middle
 • c. the dot
 • d. the dot in the middle
Waar zitten the substitutes?
 • a. on the bench
 • b. on the roof
 • c. on the grass
 • d. in the bus
Wat is the national anthem?
 • a. de vlag van een land
 • b. het nationale volkslied
 • c. de nationale taal
 • d. de mascotte
Bonusvraag: “It’s always the goals that are counting” Wie zei dit? ___________________   Antwoorden: 1.a – 2.c – 3.d – 4.a – 5.alle vier – 6.a – 7.d – 8.a – 9.a – 10.b - Bonusvraag: Louis van Gaal   Gebruik de woordenlijst met voetbal vocabulaire om jezelf verstaanbaar te maken in de kroeg, de pub, op het strand of wellicht op het werk. Woordenlijst Nederlands-Engels
algemeen general
voetbal football (UK) / soccer (USA)
voetballen to play football (UK) / to play soccer (USA)
voetballer football player (UK) / soccer player (USA)
voetbalteam football team (UK) / soccer team (USA)
voetbalwedstrijd football match (UK) / soccer match (USA)
voetbalclub football club (UK) /  soccer club (USA)
voetbalveld football pitch (UK) / soccer pitch (USA)
volkslied national anthem
posities positions
elftal eleven
aanvoerder captain / skipper
aanvaller forward
spits striker
verdediger defender
keeper / doelman goalkeeper / goalie
middenvelder midfielder
tegenstander opponent
laatste speler sweeper
buitenspeler / vleugelspeler winger
invallers substitutes
speelveld playing field
doel goal
doellijn goal line
corner vlag corner stand
zijlijn touchline
middenlijn half-way line
middenstip centre-spot
doelpaal goal posts
lat crossbar
strafschopgebied penalty box / penalty area
spel game
eigen doelpunt own goal
Gelijkspel draw
hoekschop corner kick
overtreding foul
strafschop penalty kick
hands hand ball
kopbal header
vrije trap free kick
ingooi throw in
bank bench
volkslied national anthem
 
aftrap kick-off
gelijkmaker equaliser
een strafschop nemen to take a penalty
de bal koppen to head the ball
een gele/rode kaart geven to book
van het veld gestuurd worden to be sent off
een doelpunt maken to score a goal
blessure tijd injury time / added time
verlenging extra time
grensrechter linesman
scheidsrechter referee
buitenspel offside
gele kaart yellow card
rode kaart red card
strafschop penalty kick
verliezen to lose
winnen to win
nederlaag defeat
penalty reeks penalty shoot-out
Wat is de stand? What is the score?
een fantastische redding a fantastic save
Wie staat er voor? Who is in the lead?

[caption id="attachment_84" align="alignnone" width="212"]Examens - zo begin je eraan Engels voor Dyslecten ebook[/caption] Geïnspireerd? Abonneer je gratis op Inspiration – Iedereen kan Engels leren, het tweewekelijkse eZine met makkelijk toepasbare tips. Schrijf je hier in! Als bonus ontvang je het e-book “Engels voor Dyslecten”.
[caption id="attachment_5" align="alignnone" width="225"]Carolien Poels - Getting Ahead Carolien Poels[/caption] Carolien Poels is lerares Engels en gepassioneerd in het begeleiden van mensen met dyslexie. Als lerares raakte ze geïnteresseerd in het waarom sommige mensen meer dan gemiddelde moeite hadden met het leren Engels. Ze heeft zich daarom gespecialiseerd in beelddenken en dyslexie en helpt bij het aanleren van spelling en het doorgronden van de grammatica.
 Wil je dit verhaal gebruiken? Geen probleem, zolang je dit artikel maar overneemt met een werkende link naar mijn website met de tekst: Door Carolien Poels van Getting Ahead – Engels Beelddenken Dyslexie Effectief leren. Ga naar www.gettingahead.nl voor meer informatie. Voor meer informatie, mail je naar carolienpoels@gettingahead.nl of bel je naar 06-41391836. Neem contact op als ook jij Engels wilt leren.

Lees verder

Train je geheugen en wordt een ster in onthouden

Geheugen

Train je geheugen met de LOCI route 

Waarom onthoudt de een hele lappen tekst en heb jij al last met een paar boodschappen. Is het onthouden van veel informatie puur een kwestie van aanleg of kun je je geheugen ook trainen? We kunnen hier kort over zijn. Het is aan te leren. Het is niet zomaar een trucje maar een techniek die al lang gebruikt word en keer op keer bewezen is in psychologisch onderzoek.
Een eeuwenoud geheugensysteem
Deze methode heet de LOCI route. Dit is een eeuwenoud geheugensysteem die al werd gebruikt door de Romeinen en de oude Grieken. Ze onthielden middels deze manier hele theaterstukken, poëzie of literatuur die ze avond-aan-avond voordroegen aan een groot publiek. Het is een effectief systeem als je heel veel informatie moet onthouden voor bijvoorbeeld een presentatie of een examen. Ideaal dus als je rijtjes met jaartallen en/of begrippen moet leren. Nu snap je waarschijnlijk ook hoe toneelspelers of acteurs al hun tekst kunnen onthouden. LOCI is Latijn voor plaatsen; je gaat de informatie dus plakken aan plaatsen.
Een goede geheugentechniek moet aan de volgende principes voldoen.
 • Hoe beter je het gegeven kunt visualiseren hoe beter
 • Wees creatief, overdreven en belachelijk. Hoe absurder, hoe beter
 • Bewegingen maken de beelden herkenbaar en beter te onthouden
 • Hetzelfde geldt voor kleur. Het maakt het geheel levendiger en eenvoudiger.
 • Benader het positief. Fijne gedachten blijven hangen. Negatieve gedachten verdringen we.
 • Symbolen werken goed. Daarom werken deze ook goed in mindmaps.
Laten we als voorbeeld een boodschappenlijst nemen.
Boodschappenlijst:
 • Toiletpapier
 • Wortels
 • Cola
 • Gehakt
 • Melk
 • Ontbijtkoek
 • Kipfilets
 • Aardappelen
 • Bloem
 • Vloeibare boter
Hoe werkt het?
 1. Bedenk een route die je vaak loopt. Dit kan een route zijn door het huis of de route naar school.
 2. Bedenk vaste punten op deze route. De route door het huis kan punten bevatten als voordeur, kapstok, tussendoor, bank, salontafel, televisie, staande lamp en servieskast. De route naar school zijn dit de punten onderweg zoals, fietspad, lantarenpaal, stopbord, fietstunnel, rotonde, politiebureau en supermarkt.
 3. Zorg ervoor dat je evenveel herkenningspunten hebt als te onthouden punten.
 4. Loop de route in je gedachten nogmaals en koppel nu de herkenningspunten aan de te onthouden feiten. Natuurlijk in de goede volgorde. Je onthoudt het beter als je absurde links maakt. Hoe absurder en kleurrijker, hoe makkelijker je de zaken onthoudt. Wees creatief en laat je fantasie de vrije loop.
Je stapt op je paarse fiets en ziet dat er een sliert groen toiletpapier aan je fiets hangt. Langs het fietspad liggen massa’s oranje worteltjes. De fietstunnel stroomt vol cola en en drijven gehaktballen in. Bij de rotonde staat een fontein waar melk uit sproeit en er varen ontbijtkoek boten in. Bij de zebra steken kipfiletjes over met aardappel hoedjes. Om de hoek, vlakbij de winkel kom je terecht in een storm van bloem en begint het vloeibare boter te regenen.
Voordelen:
 • Het maakt het leren makkelijker
 • Je visuele voorkeur leerstrategie wordt toegepast
 • De chronologische volgorde van jaartallen volgen de route van je fietstocht
 • Je linkerhersenhelft houdt van de structuur
 • Je rechterhersenhelft wordt blij van de beelden en de kleuren
 • De samenwerking tussen je beide hersenhelften zorgen voor de optimale werking van je geheugen
Toepassing:
Deze techniek om je geheugen te trainen is te gebruiken voor alle vakken op school namelijk voor de volgorde en structuur van je boekbespreking of spreekbeurt of voor een ander soort presentatie. Maar ook de jaartallen van geschiedenis, de begrippen van filosofie, de formules van scheikunde of natuurkunde. Als je er ervaring mee krijgt, zie je onbeperkte mogelijkheden. Je kunt voor meerdere vakken meerdere routes aanleggen. Je kunt behalve een route ook een verhaal schrijven. Hoe raarder, hoe meer meer details hoe beter jij je stof onthoudt. Leef je uit!  
Geïnspireerd? Abonneer je gratis op Inspiration – Iedereen kan Engels leren, het tweewekelijkse eZine met makkelijk toepasbare tips. Schrijf je hier in! Als bonus ontvang je het e-book “Engels voor Dyslecten”. [caption id="attachment_84" align="alignnone" width="212"]Examens - zo begin je eraan Engels voor Dyslecten ebook[/caption]
Carolien Poels - Getting Ahead Carolien Poels Carolien Poels is lerares Engels en gepassioneerd in het begeleiden van mensen met dyslexie. Als lerares raakte ze geïnteresseerd in het waarom sommige mensen meer dan gemiddelde moeite hadden met het leren Engels. Ze heeft zich daarom gespecialiseerd in beelddenken en dyslexie en helpt bij het aanleren van spelling en het doorgronden van de grammatica.  
Wil je dit verhaal gebruiken? Geen probleem, zolang je dit artikel maar overneemt met een werkende link naar mijn website met de tekst: Door Carolien Poels van Getting Ahead – Engels Beelddenken Dyslexie Effectief leren. Ga naar www.gettingahead.nl voor meer informatie. Voor meer informatie, mail je naar carolienpoels@gettingahead.nl of bel je naar 06-41391836. Neem contact op als ook jij Engels wilt leren.

Lees verder

Zo houd je je hoofd koel tijdens je examen!

Schrijf je hier in!Hoe houdt je je hoofd koel tijdens het examen

Het is heel normaal om je gespannen te voelen voor een examen. Dat houd je scherp. Maar wat te doen als je gepieker negatieve invloed gaat uitoefenen op je prestaties. Gedachtes als “Het lukt me toch niet”, “Ik haal toch nooit genoeg studiepunten”, of “Help, ik weet niets meer!” zijn enkel ondermijnende gedachten die je aandacht weghalen bij het examen. Hoe houdt je je hoofd koel?
De kracht van de gedachten
Stop met piekeren! Gedachten zijn een krachtig middel in het creëren van een werkelijkheid. Denk jij maar vaak genoeg dat je iets kunt, dan is de kan groot dat het je ook gaat lukken. Jezelf dingen gaan verwijten of aan je uitslag twijfelen mag best na het examen maar heeft geen enkele zin tijdens het examen. Schrijf ze in je hoofd op een papiertje en gooi het vervolgens weg. Breng je aandacht vervolgens weer terug naar het examen.
Trek je eigen plan
Laat je niet van de wijs brengen door de negatieve gevoelens die bij veel anderen heersen zo vlak voor het examen. Negeer ze of vraag degene ermee op te houden. Niemand heeft wat aan de opmerkingen: “Ik ben zo zenuwachtig, ben jij ook zo zenuwachtig?”. “Ik heb gehoord dat het heel moeilijk is”. “Meestal zakt de helft op dit onderdeel”. Bouw zelfvertrouwen op waar je op deze momenten op terug kunt vallen. “Ik heb me goed voorbereid”. “Ik heb een degelijke examenstrategie”. “Ik kan dit”.
Weet hoe het examen eruit ziet
Als je weet wat je kunt verwachten, kun je jezelf beter voorbereiden en dit geeft je zelfvertrouwen weer een boost. Als je weet hoeveel onderdelen er zijn, kun je in een inschatting maken hoe lang je met elk onderdeel bezig kunt zijn. Zo verdeel je je tijd en voorkom je dat je je gaat haasten en hierdoor fouten gaat maken.
Maak gebruik van een hulpplan
Schrijf slogans op een kaartje die jou gaan helpen om je aandacht erbij te houden of je terug te brengen tijdens een paniek moment. Laat deze eventueel zien aan de surveillant in de examenzaal en lag deze voor je neer op tafel.
 • Ik heb mij goed voorbereid
 • Lees de vraag goed
 • Ik heb hoef niet alles te weten
 • Ik neem mijn tijd om rustig na te denken
 • Ik sla de vraag over die ik (nu even) niet weet
Maak gebruik van een vaste examenroutine
Met een vaste routine sta je jezelf toe om de vragen aandachtig door te lezen en je bent vervolgens in staat om zorgvuldig tot een volledig antwoord te komen. Angst kan je ertoe verleiden om het geheel af te gaan raffelen. Geef hier niet aan toe. Merk je dat in paniek raakt omdat je het antwoord niet weet, sla dat gedeelte over en steek je energie in de volgende vragen. Aan het eind keer je dan terug naar de vragen die niet wist.
De tactiek bij multiple choice
Stappenplan voor het benaderen van multiple choice vragen.
 1. Beantwoord eerst de vragen waar je zo een antwoord op hebt
 2. Vervolgens ga je naar de moeilijkere vragen.
 3. Neem je tijd om goed op aanwijzingen in de antwoorden te kijken. Welk antwoord past beste bij de vraag.
 4. Er zijn er bij 4 antwoorden meestal gelijk 2 die je kunt afstrepen. Dan moet je bij de twee overgebleven goed letten op de details
 5. Zorg ervoor dat je uiteindelijk alle vragen hebt beantwoord. Zelfs bij twijfel omcirkel je een antwoord. Wie weet is hij goed.
Pas op met het verbeteren van antwoorden. Je eerste ingeving is vaak de goede. Verbeter alleen als je 100% overtuigd bent van een fout. Verbeter nooit uit zenuwen of twijfel! Geef jezelf de tijd om rustig over een antwoord na te denken. Want een antwoord niet a la minute weten betekent alleen dat je even moet graven. Succes!
[caption id="attachment_84" align="alignnone" width="212"]Examens - zo begin je eraan Engels voor Dyslecten ebook[/caption] Geïnspireerd? Abonneer je gratis op Inspiration – Iedereen kan Engels leren, het tweewekelijkse eZine met makkelijk toepasbare tips. Schrijf je hier in! Als bonus ontvang je het e-book “Engels voor Dyslecten”.
Carolien Poels - Getting Ahead Carolien Poels Carolien Poels is lerares Engels en gepassioneerd in het begeleiden van mensen met dyslexie. Als lerares raakte ze geïnteresseerd in het waarom sommige mensen meer dan gemiddelde moeite hadden met het leren Engels. Ze heeft zich daarom gespecialiseerd in beelddenken en dyslexie en helpt bij het aanleren van spelling en het doorgronden van de grammatica.    
Wil je dit verhaal gebruiken? Geen probleem, zolang je dit artikel maar overneemt met een werkende link naar mijn website met de tekst: Door Carolien Poels van Getting Ahead – Engels Beelddenken Dyslexie Effectief leren. Ga naar www.gettingahead.nl voor meer informatie. Voor meer informatie, mail je naar carolienpoels@gettingahead.nl of bel je naar 06-41391836. Neem contact op als ook jij Engels wilt leren.

Lees verder

Examens – zo begin je er goed aan!

Vrij van examenstress

Relaxthee, peptalks, klavertjes vier zoeken, bergen chips en chocolade .... De examens komen er weer aan….. (of is dit een standaard weekend voor jou?) Zie je angsten onder ogen en bedenk wat je angsten precies zijn. Wellicht heb je last van twijfels – twijfels over jezelf of twijfels of het je gaat lukken. Wellicht hebt je last van stress. Spanning hoeft niet slecht te zijn. Het maakt ons scherper en dat is juist goed. De meeste garantie op succes heb je met een gedegen voorbereiding en een uitgedachte examentactiek.
Het examen is bedoeld om te testen of de stof van de afgelopen jaren goed beheerd. Je moet laten zien dat je minstens de helft van al de stof kent + 10%. Zo klinkt het best haalbaar.
Affirmatie – de kracht van je gedachten
Hoe zie jij jezelf? Hoe zie jij de wereld? Is het glas vaker half vol of half leeg? De manier waarop jij tegen jezelf en je vermogens aankijkt heeft invloed op je gedachten. Als je een slecht zelfbeeld hebt en er gebeurt iets slechts dan blijf je hangen in dit mindere zelfbeeld. Om je zelfvertrouwen te vergroten is een beter zelfbeeld cruciaal. Een affirmatie kan dan helpen, dit is een positief zinnetje dat je regelmatig tegen jezelf kunt zeggen. Het doel hiervan is om je geloof in jezelf te vergroten. Je onderbewustzijn luistert namelijk naar woorden en niet naar feitelijke waarheden. Het gelooft dus wat jij tegen jezelf zegt, zijn dit negatieve woorden dan worden deze voor waarheid aangenomen. Als je vaak tegen jezelf zegt dat je iets toch niet kunt, dan ga je daar vanzelf in geloven. Dit werkt ook andersom. Iemand met veel zelfvertrouwen, gelooft in zichzelf en neemt dit dus voor waarheid aan. Je moet wel realistisch blijven, want het zijn geen toverspreuken. Gebruik positieve woorden en vermijd het woord NIET.
Bereid je goed voor
Begin op tijd met leren. Als je weet hoe lang jouw ideale leerblok is en wat je leert in die tijd, kun je plannen hoeveel leerblokken (dus hoeveel tijd) je nodig hebt om je de stof voor het examen eigen te maken. Maak een duidelijke examenplanner. Het overzicht zal je de broodnodige rust brengen. Angstig makende gedachten kunnen je ervan weerhouden om op tijd te beginnen, maar stel het niet uit tot het allerlaatst. Je mogelijke angsten kunnen er ook voor zorgen dat je inzet vermindert want het gaat je toch lukken dus waarom zou je al die inspanning leveren. Een optimale voorbereiding levert je zelfvertrouwen en rust.  Plan ook je herhaaltijd in en houdt rekening met wat extra blokken voor onvoorziene gebeurtenissen. Maak je doelen SMART. Zorg ervoor dat je hoofd- en bijzaken van elkaar scheidt.
Studeer actief
Als je je bedenkt dat je 90% onthoudt van wat je ziet, zegt en doet moet je op verschillende manieren bezig zijn met de lesstof. Maak gebruik van mindmaps om samenvattingen te maken. Hierin kun je gebruik maken van kleuren, symbolen en beelden. Onderwerpen die je kunt visualiseren, horen, proeven, ruiken of voelen onthoud je makkelijker. Wees kritisch naar jezelf en test jezelf aan de hand van oude tentamens of beschikbaar gestelde proefexamens. Zo heb je nog tijd om aan je zwakke plekken te werken. Studenten die succesvol zijn op examens weten wat er van ze verwacht wordt en weten wat er getest wordt. Informeer hierover bij docenten of let erop in oude tentamens of proefexamens. Er is een tijd voor studeren en een tijd voor ontspanning Er moet een goede balans zijn tussen studeren en vrije tijd om gemotiveerd te blijven. Plan de ontspanningsmomenten in je examenplanner. Gun jezelf deze rust in deze drukke, spannende tijd.
[caption id="attachment_84" align="alignnone" width="212"]Examens - zo begin je eraan Engels voor Dyslecten ebook[/caption] Geïnspireerd? Abonneer je gratis op Inspiration – Iedereen kan Engels leren, het tweewekelijkse eZine met makkelijk toepasbare tips. Schrijf je hier in! Als bonus ontvang je het e-book “Engels voor Dyslecten”.
[caption id="attachment_5" align="alignnone" width="225"]Carolien Poels - Getting Ahead Carolien Poels[/caption] Carolien Poels is lerares Engels en gepassioneerd in het begeleiden van mensen met dyslexie. Als lerares raakte ze geïnteresseerd in het waarom sommige mensen meer dan gemiddelde moeite hadden met het leren Engels. Ze heeft zich daarom gespecialiseerd in beelddenken en dyslexie en helpt bij het aanleren van spelling en het doorgronden van de grammatica.  
Wil je dit verhaal gebruiken? Geen probleem, zolang je dit artikel maar overneemt met een werkende link naar mijn website met de tekst: Door Carolien Poels van Getting Ahead – Engels Beelddenken Dyslexie Effectief leren. Ga naar www.gettingahead.nl voor meer informatie. Voor meer informatie, mail je naar carolienpoels@gettingahead.nl of bel je naar 06-41391836. Neem contact op als ook jij Engels wilt leren.

Lees verder

Beelddenken; wat is dat nu eigenlijk?

Beelddenken - Getting Ahead

Beelddenken is een gave: een creatieve, drie-dimensionele manier van denken. Helaas kan deze manier van denken wel problemen opleveren met taal (dyslexie), rekenen, zelfvertrouwen, planning en organisatie.

Je kunt dit simpele testje doen om te kijken of je een voorkeur voor beelden of woorden hebt. Denk maar eens aan het woord stoel. Wat zie je? Zie je de letters S-T-O-E-L of zie je een plaatje van een stoel? Als je een plaatje ziet ben je waarschijnlijk een beelddenker en gaat je voorkeur uit naar visuele informatieverwerking. [caption id="attachment_85" align="alignnone" width="300"]taaldenker vs beelddenker taaldenker vs beelddenker[/caption] Een aantal voorbeelden uit het dagelijks leven van een beelddenker zijn;
 • geen tijdsbesef
 • concentratieproblemen ivm korte aandachtspanne
 • wisselend prestatiepatroon
 • veel fantasie (soms op het leugenachtige af), vindingrijkheid en originaliteit
 • faalangst
 • overdreven gevoel van rechtvaardigheid
 • zeer veel empathie
 • impulsief
 • moeite met het verwoorden van gevoelens en/of emoties
 • doorzettingsvermogen
 • onverwacht heldere inzichten
 • moeite om zaken te ordenen / systematisch aan te pakken
 • De gedachten vervangen de taal. Taal komt pas aan de orde nadat het beeld bekeken en begrepen is.
Wat ziet een beelddenker?
Hij ziet meer dan er geschreven of gezegd is. Hij voelt, ruikt, ziet en interpreteert. Het verhaal wordt emotioneel gekleurd. Het hele leven van een beelddenker staat in het teken van deze bijzondere eigenschap. Het zelfbeeld en de perceptie van de wereld worden bepaald door hoe alles om hen heen ervaren wordt. Wanneer je een beelddenker iets verteld, ziet deze de gebeurtenis als een film voor zich. De zintuigen horen, zien, voelen worden tegelijk ervaren. Het gevoel speelt een belangrijke rol. Ervaringen zijn gekleurd met emotie, geuren en kleuren.
Hoe luistert een beelddenker?
Visueel zijn ze sterk maar auditief niet vandaar dat het vaak lijkt alsof ze niet luisteren. Er is een vertraging in de reactie op aanwijzingen en opdrachten.  Ze hebben moeite met het verwerken van informatie die mondeling wordt aangeboden. Het geeft problemen met het onthouden van de instructies als ze niet bij lange instructies de draad niet al lang kwijt geraakt zijn.
Hoe denkt een beelddenker?
Ze zien makkelijk de grote lijnen. Ze zien 32 beelden per seconde dus het denken in beelden gaat minimaal 15x sneller dan denken in woorden (2 woorden per seconde). Hun gedachten gaan sneller dan hun woorden kunnen bijhouden. Ze praten veel met de handen en struikelen vaak over hun woorden. Hun woordenschat en gedachtegang is origineel. Maar ze nemen gemaakte opmerkingen vaak letterlijk en dit kan tot miscommunicatie leiden. Zaken worden ook persoonlijk aangetrokken en ze hebben moeite om hier afstand van te nemen. Details worden pas waar genomen als het totaal plaatje gezien is wat op school problemen oplevert omdat de lesstof stap voor stap wordt aangeboden.
Hoe ontstaat het?
Iedereen wordt geboren met een dominante rechter hersenhelft, makkelijk te verklaren aangezien de taalontwikkeling en het beredeneren pas op latere leeftijd komt. Baby’s maken geen gebruik van taal. Zij lezen lichaamstaal. Door het bewegen van armen en benen verkennen ze de ruimte om zich heen. Met klanken (huilen) maken zij duidelijk dat ze iets willen. Alles is gericht op het vervullen van een behoefte: primair denkproces. Dan leert een kind praten, taal gaat overheersen en kinderen gaan de wereld ‘beredeneren’. Rond het derde/vierde jaar gaat een kind in woorden denken: secundair denkproces. Een goed voorbeeld: een baby heeft honger. Hij gaat huilen, krijsen en met zijn armen en benen zwaaien om de aandacht van zijn moeder te krijgen = PRIMAIR DENKPROCES De baby zal niet beredeneren dat zijn moeder aan het stofzuigen is, en dat hij dus even moet wachten = SECONDAIR DENKPROCES Een kleine groep kinderen maakt deze overstap niet. Zo’n 5% blijft in beelden denken (primair denkproces). De rechter hersenhelft blijft dominant. De linker hersenhelft kan een achterstand gaan vertonen. Dit hoeft echter niet. Hoogbegaafde mensen bijvoorbeeld denken in beelden en zijn ook goed in taal en rekenen. Hun linker- en rechter hersenhelft zijn even sterk. Als de linker hersenhelft wel minder wordt ontwikkeld, kan dit leerproblemen veroorzaken.  Het onderwijs sluit namelijk niet aan bij alle denkwijzen. Logisch, want de meerderheid van de mensen (±95%) leert auditief digitaal (via het gehoor). Slechts een kleine groep (5%) leert visueel. Linker hersenhelft                                       Rechter hersenhelft
 1. Secondair voorkeursdenken                      Primair voorkeursdenken
 2. Beredeneren                                               Beleven
 3. Informatie opbouwen                                Ritme
 4. Planning en organisatie                             Ruimtelijk inzicht
 5. Tijdsbesef                                                    Overzicht
 6. Details                                                          Verbeelding
 7. Woorden (taal)                                            Dagdromen
 8. Nummers (rekenen)                                   Kleur
Het (leren) omgaan met beelddenk kwaliteiten valt of staat bij de begeleiding. Het ordenen van de informatie is een probleem waar beelddenkers elke dag tegenaan lopen. Het vergt veel inlevingsvermogen van de leerkrachten in het onderwijs hoe hier mee om te gaan. Onbegrip over hun denkwijze werkt faalangst in de hand. Ze moeten juist leren vertrouwen op hun sterke kanten; hun oplossend vermogen bijvoorbeeld. Help ze met het ontwikkelen van strategieën om informatie opname te automatiseren. Een van de belangrijkste punten is inzicht krijgen is het waarom. Waarom moet iets geleerd worden? Wat is het grote plaatje?
[caption id="attachment_84" align="alignnone" width="212"]Engels voor Dyslecten Engels voor Dyslecten e-book[/caption] Geïnspireerd? Abonneer je gratis op Inspiration – Iedereen kan Engels leren, het tweewekelijkse eZine met makkelijk toepasbare tips. Als bonus ontvang je het e-book “Engels voor Dyslecten”. Schrijf je hier in!
[caption id="attachment_5" align="alignnone" width="225"]Carolien Poels - Getting Ahead Carolien Poels[/caption] Carolien Poels is lerares Engels en gepassioneerd in het begeleiden van mensen met dyslexie. Als lerares raakte ze geïnteresseerd in het waarom sommige mensen meer dan gemiddelde moeite hadden met het leren Engels. Ze heeft zich daarom gespecialiseerd in beelddenken en dyslexie en helpt bij het aanleren van spelling en het doorgronden van de grammatica.  
 Wil je dit verhaal gebruiken? Geen probleem, zolang je dit artikel maar overneemt met een werkende link naar mijn website met de tekst: Door Carolien Poels van Getting Ahead – Engels Beelddenken Dyslexie Effectief leren. Ga naar www.gettingahead.nl voor meer informatie. Voor meer informatie, mail je naar carolienpoels@gettingahead.nl of bel je naar 06-41391836. Neem contact op als ook jij Engels wilt leren.

Lees verder
Sluit Menu