Afgelopen zaterdag was er weer een mooi evenement. De Dag van de Dyslexie in Deventer. Een prachtig moment om inspirerende mensen samen te hebben om leerlingen te voorzien van hulpmiddelen en om van gedachten te wisselen met andere begeleiders op dit gebied. Allerlei gedreven mensen die ieder op hun manier de wereld van de scholier een beetje mooier probeert te maken. De bezoekers kregen dit jaar antwoord op de vraag hoe je door het voortgezet onderwijs heen komt als leerling met dyslexie. Mijn presentatie ging over de combinatie Engels en dyslexie. Want hoe doe je dat nu Engels leren met dyslexie? Deze combinatie levert namelijk veel problemen op voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Om antwoord te krijgen op dit probleem moet je eerst beseffen dat de leerlingen waar we het over hebben een andere voorkeursdenkwijze hebben en daardoor een andere leerstrategie. Zodra de leerling dit zelf ook doorheeft en weet hoe dit voor hem of haar werkt zal je ze met sprongen voor uit zien gaan. Engels leren met dyslexie… dat kan met de juiste benadering.

Wat zijn dan de specifieke problemen waar leerlingen met dyslexie tegenaan lopen bij het leren van Engels?

  • Beperkte kennis van de uitspraak
  • Moeite met het onthouden van de te leren woordjes
  • Beperkte woordenschat
  • Moeite met spellen
  • Beperkt inzicht in woordopbouw
  • Moeite met het herleiden van woordbetekenissen
  • Onvoldoende resultaat van intensief oefenen

Dit zijn allemaal zaken die je met de juiste benadering kunt aanleren. Als er meer kennis is op deze vlakken zul je verbetering zien bij alle taalvaardigheden. Moeite met tekstverklaren heeft namelijk niet alleen te maken met leestrategieën. Het valt en staat bij woordenschat. Zelfs bij een gemiddelde toets zie ik veel leerlingen stranden op het gebrek aan woordenschat. Ze hebben dan de woorden goed geleerd van dat hoofdstuk maar weten niet wat de rest van de zin betekent en kunnen dus ook niet goed bepalen welk woord in welke zin thuishoort. Als je de vraag boven een opdracht bijvoorbeeld niet begrijpt kun je je voorstellen dat een goed antwoord geven ook lastig is.

Dit inzicht is voor leerlingen cruciaal. De woordenlijsten leer je met een reden. Een reden die verder gaat dan de eerstvolgende toets. Ik kan ook geen wiskunde sommen maken als ik de formules niet ken. (Niet dat de formules in mijn geval echt een hulpmiddel zijn… 😉)

Het waarom is voor de leerlingen een groot vraagstuk en met de juiste antwoord op hun waarom-vraag kun je de motivatie vergroten. Ze weten dan waarvoor ze het aan het doen zijn.

Wil je gratis tips en updates over nieuwe producten? Je ontvangt dan ook het e-book “Engels & Dyslexie – Hoe gaat dat samen?”

* indicates required
Email Format

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *