Niet iedere dyslect heeft dezelfde mate van problemen met lezen. Sommigen presteren op dit onderdeel in het Engels boven verwachting. Dit heeft te maken met de strategie die ze toepassen bij het lezen. De onregelmatigheid van de Engelse taal leent zich bij uitstek voor de strategie die ze toepassen.

WAAROM LEZEN SOMMIGE DYSLECTEN BETER ENGELS DAN ANDEREEN?

Als je gaat kijken naar de middelbare scholieren met dyslexie zie je dat je hen in twee groepen kunt verdelen: de spellers en de raders. Om hier achter te komen moeten we teruggaan naar de basisschool en kijken naar hoe de leerlingen leerde lezen. De spellers zijn blijven spellend lezen en lukt het niet om hele woorden te herkennen. Dit maakt dat ze erg langzaam lezen maar ze maken hierdoor niet veel fouten. De raders daarentegen lukt het niet om van losse letters hele woorden te maken en hele woorden op te breken in losse klanken. Deze groep leerlingen lopen direct vast bij het leren lezen. Ze gaan vervolgens een manier zoeken om toch tot lezen te komen. Ze gaan kijken naar de context van het verhaal – gebruiken de eerste letters van het woord en raden zo het woord dat er waarschijnlijk staat. Dit maakt dat ze veel sneller lezen dan de spellers maar maken zo wel veel meer fouten.

Dit is allemaal terug te lezen in het onderzoek dat gedaan in aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uit dit  onderzoek blijkt dat de raders beter zijn in het lezen van Engelse teksten dan de spellers.

VOORBEELDEN VAN ONREGELMATIGHEID IN HET ENGELS

Ik zal hier een aantal voorbeelden geven van de onregelmatigheid van de Engelse taal.

Dezelfde klanken maar verschillende lettercombinaties:

day / great / name / eight /wait /

Dezelfde lettercombinatie maar verschillende klanken:

dough / enough / through / bought / cough /

HOE LEREN WE LEZEN IN NEDERLAND?

Dit neemt niet weg dat alle leerlingen met dyslexie moeite hebben met (leren) lezen. De kinderen op de basisschool leren Nederlands lezen via het welbekende hakken en plakken. Dit houdt in dat elke letter los uitgesproken wordt en vervolgens tot een woord wordt gesmeed. Dit werkt voor de meeste leerlingen uitstekend. Dyslecten hebben überhaupt moeite met deze manier van leren lezen maar het past goed bij een taal die regelmatig is opgebouwd en waar de lettercombinaties samengaan met een bijbehorende klank. Zoals je gezien hebt in het bovenstaand voorbeeld is dit absoluut niet het geval in het Engels. Dit maakt het voor spellers dus ook zo moeilijk om het Engels lezen onder de knie te krijgen.

 

HOE GAAT DAT BIJ HET LEZEN IN HET ENGELS?

In het Engels heb je namelijk te maken met allerlei verschillende combinaties. Een bepaalde lettercombinatie in het ene woord kan heel anders uitgesproken worden in het ene woord ten opzichte van het andere woord. Hier heb je dus niets aan spellend lezen. Het werkt alleen maar frustratie in de hand. Nu snap je wellicht waarom de raders meer succes hebben in het lezen van Engelse teksten. De context en de herkenning van het hele woord is hier een veel betere strategie. Hoe meer woorden op basis van woordherkenning worden geleerd, hoe meer woorden herkend worden in een tekst met alle positieve gevolgen van dien.

DE WEG NAAR SUCCES IS NIET VIA HAKKEN EN PLAKKEN

Ook hier zie je weer dat de visueel ingestelde leerstijl de leerling meer succes brengt dan het vasthouden aan de schoolmanier van hakken en plakken. Zeker in het Engels is dit niet de weg naar succes!

HERKEN JE DIT?

Wil je meer weten over hoe je leerlingen met dyslexie betere resultaten op het gebied van Engels kan laten behalen, neem dan contact op met Carolien Poels van Getting Ahead via carolienpoels@gettingahead.nl of bel met 06-38563677.

Meer informatie over de trainingen is ook te vinden op www.gettingahead.nl en www.dyslexieacademy.nl


Wil je zelf aan de slag met Engels?

Wil je zelf als professional het verschil maken ?

Of heeft u een zoon of dochter voor wie het Engels erg lastig is?

Het hebben van dyslexie brengt een extra struikelblok met zich mee. De taal is van zichzelf al ontransparant en dat maakt het voor iemand met dylexie dubbel zo moeilijk.

Bij Getting Ahead zijn we gespecialiseerd in deze combinatie en helpen we steeds meer leerlingen om de stof eigen te maken. Er is ook een webshop met handige hulpmiddelen. De Dyslexie Academy is onderdeel van Getting Ahead en de plek voor al uw trainingen op het gebied van Engels en Dyslexie.

Wil je gratis tips en updates over nieuwe producten? Je ontvangt dan ook het e-book “Engels & Dyslexie – Hoe gaat dat samen?”

* indicates required
Email Format